UA-145057765-1 Ensamhet – EXISTENSIS

Existentiell ensamhet

Inför döden och våra val är vi alltid ensamma. Det kan vara en skrämmande känsla. Så pass att vi trasslar in oss i likriktning, destruktivitet eller auktoritära förhållanden för att slippa känna den. Men måste vi vara så rädda? Går det att lära sig leva med existentiell ensamhet? Ensamhet kommer i flera skepnader. Vi kan […]