UA-145057765-1 Skuggterapi – bli trygg i dig själv – EXISTENSIS

Skuggterapi – bli trygg i dig själv

Skuggterapi handlar om att belysa omedvetna sidor hos dig själv som begränsar dig och som kan skapa lidande. Kanske återkommer du ständigt till samma problem; med dig själv eller andra? Eller känner dig fast och stagnerad i ditt liv och längtar efter att känna mer livsenergi?

Alla människor bär på omedvetna föreställningar, fördomar, ideal och beteenden som Carl Jung kallade skuggan. Tillsammans formar de din personlighet; och är alltså ett slags gräns för ditt sätt att vara och ditt synsätt på dig själv och världen

Din personlighet formades i barndomen i samverkan med den miljö och kultur du växte upp i. Där och då fyllde den ett syfte. Men ju äldre du blir kan den kostymen börja kännas för trång, eller urvuxen. Den kan till och med ligga bakom beteenden som är destruktiva och som motverkar det du längtar efter mest av allt. Och så länge de är omedvetna ser du inte att de är ett val (även destruktiva beteenden) och att skugganpåverkar och begränsar ditt liv. 

Det här är skuggterapi

Skuggterapi handlar om att belysa de här omedvetna sidorna hos dig själv. När du får syn på de antaganden och föreställningar som ligger till grund för det problem som du upplever, ser du också att du har en möjlighet att utveckla ett nytt sätt att tänka och vara som passar bättre för ditt vuxna liv här och nu. Samtalen utgår från ett problem som är angeläget för dig just nu.

Det varierar hur många samtal som behövs. Men räkna med minst 5 samtal. Samtalen sker online över Zoom eller i mitt samtalsrum i Uppsala. Du behöver därför en dator eller surfplatta med kamera och mikrofon. En mobil fungerar sämre för att etablera en bra kontakt mellan dig och mig. Om du önskar kan du boka ett prov-samtal på 25 min för att undersöka om skuggterapi kan passa dig.


Vid bokning mejla susanna@existensis.se
Skriv gärna flera möjliga önskemål om tid. Samtal går att boka främst måndagar och fredagar, ev går det att ordna även onsdag eftermiddag.

När passar skuggterapi?

Skuggterapi passar när det finns ett återkommande problem i ditt liv, som du inte lyckats överkomma tidigare. Du kan ha svårt att komma över en viss händelse eller gamla oförätter. Det kan också vara så att du har problem med en särskild person eller vissa personlighetstyper. Kanske uppstår det alltid drama omkring dig eller starka känslor i dig som du inte riktigt förstår var de kommer ifrån. 

Om du lider av svår depression, sömnlöshet eller svåra ångestattacker rekommenderas du att först vända dig till vården.

Skuggterapin är en inbjudan att påbörja ett nytt kapitel i ditt liv. Ett där livet känns friare, mer engagerande och enklare.

”If you do not transform your pain, you will assuredly transmit it.” 

RICHARD ROHR

Skuggterapi grundar sig på Carl Jungs individuationsprocess och formen för samtalen har utarbetats efter erfarenheter från både mitt eget skuggarbete och klienters.

Läs mer om skuggterapi här >>

Lämna ett svar