UA-145057765-1 Existentiell vägledning – EXISTENSIS

Existentiell vägledning

Längtar du efter att känna dig lugn och trygg i dig själv? Kanske har du provat olika vägar att nå dit, men samma jobbiga känsla, problem eller mönster fortsätter att återkomma? Existentiell vägledning passar för dig som är redo att börja se din roll i det som händer och utforska om och hur du motarbetar dig själv.

Under våren 2024 har jag en öppning för fler samtal. Samtalen genomförs online via Zoom.

  • 60 min samtal – online  – 650 kr.

Mejla susanna@existensis.se för bokning av samtal eller frågor.

(OBS! Om du har stora sömnsvårigheter, svår depression eller ångest ska du uppsöka vården i första hand. Existentiell vägledning är för dig som inte lider av psykiska ohälsa utan som upplever svårigheter som hör till det mänskliga livet)

Synliggör dina skuggsidor

Existentiell vägledning hjälper dig att kasta ljus över dina omedvetna skuggsidor och det kan bitvis vara en jobbig resa. Skuggsidorna är egenskaper och beteenden som vi har men inte vill kännas vid som kan vara både positivt och negativt laddade. 

Syftet med samtalen att möta dina omedvetna skuggsidor är att bryta den negativa påverkan de har på ditt liv. Klargörandet kommer att frigöra utrymme och kraft för dig att börja leva på ett sätt som leder till det du längtar efter. 

Processen är noga med att inte skuldbelägga. Medkänsla med dig själv är avgörande. Min roll är att göra samtalsrummet till en trygg plats att möta sina egna bildliga drakar och demoner. Synsättet är att har alla gjort så gott vi kan för att klara oss i den värld vi fötts in i. Alla människor har skapat beteenden som inte är så bra för oss i vuxenlivet. Det är inte bara naturligt och något som går att förändra, det skapar också den mylla där fröet vi är kan gro och blomma ut. 

Existentiell vägledning vilar på en övertygelse att varje människa har något viktigt att bidra med, att det finns en mening och ett syfte att upptäcka för var och en, men att vi av olika skäl är rädda för att öppna upp den sida av oss som krävs för att vi ska våga slå in på den vägen. 

Så här går det till

Processen inleds med samtal om vad du vill uppnå och hur ditt liv ser ut just nu. Därefter vägleds du, utifrån konkreta situationer du upplevt, genom ett sökande efter omedvetna tankeloopar och beteendemönster som är genomgående i ditt liv. Tillsammans söker vi efter möjligheten att börja göra saker annorlunda. 

Under processens gång kan jag ta hjälp av hur existentiella filosofer, poeter eller andliga tänkare inom mystika grenar av kristendom, sufism, hinduism, buddhism eller taoism har tänkt kring vad det innebär att vara människa i en situation som liknar din. Mellan samtalen får du oftast en uppgift och vi kan även göra olika typer av övningar under samtalen.

En viktig grund är också Carl Jungs syn på personligheten som består av personan och skuggan och att vi kan komma närmare ett autentiskt jag; det som Jung kallade Självet.

Under fliken OM kan du läsa mer om mig och min bakgrund. Läs också gärna min blogg där det existentiella förhållningssättet framgår tydligare.

Konfidentialitet och GDPR

Alla samtal är konfidentiella. Det innebär att det vi pratar om och det som händer stannar hos mig. 

Vid våra samtal antecknar jag. Anteckningarna används för att på bästa sätt kunna fullfölja nästkommande samtal. För att kunna fullfölja samtalsprocessen behöver jag spara ditt namn, din e-post och ditt telefonnummer samt de anteckningar jag ev. för vid samtalen. Du kan när som helst begära att anteckningarna raderas.

Under alla samtal och i all vår kontakt förbinder jag mig att följa ICF:s etiska riktlinjer (Internationella Coachfederationen). Riktlinjerna kan du läsa mer om här: ICF Sverges etiska riktlinjer.

Välkommen!

Lämna ett svar