UA-145057765-1 Guldkorn – existentiell läsecirkel – EXISTENSIS

Guldkorn – existentiell läsecirkel

Det finns gott om kloka texter om livet, verkligheten och om hur det är att vara människa. Men vad säger de egentligen och hur kan vi låta orden förändra något i våra liv på riktigt? 

Guldkorn är en existentiell läsecirkel kring korta texter (max en halv sida) av Simone Weil, Rumi, Jonna Bornemark, Lao Tzu och Dag Hammarskjöld. Texterna leder in oss på teman som rötter och rotlöshet, känslor, samtal, lagomhet och verkligheter.

De texter som är på engelska kommer att ha en översättning på svenska också, med förbehållet att översättningen då är egen och behöver tas med en nypa salt. Texterna skickas ut efter anmälningstiden passerats, tillsammans med samtliga länkar till Zoom.

Träffarna sker på söndagar via Zoom mellan kl. 16.30-18.00. 

18/9 – Jonna Bornemark, samtal
9/10 – Rumi, känslor
30/10 – Simone Weil, rötter & rotlöshet
20/11 – Dag Hammarskjöld, verkligheter
11/12 – Lao Tzu, lagomhet


Pris 400 kr. Betalas med Swish. Faktura skickas som pdf i mejl. Zoomlänkar och texter skickas ut när anmälningstiden passerats och cirkeln är betalad.

Anmälan senast 4/9 till susanna@existensis.se.
Max 8 deltagare.

(Blir det fullt kan man sätta sig på väntelista till våren)

Vi inleder träffarna med en gemensam läsning och en stunds tystnad där var och en kan låta orden landa och lägga märke till vad som väcks inom en. Därefter påbörjas samtalet. Tillsammans vi utforskar vad innehållet kan betyda och hur vi kan förstå det som sägs. 

Samtalen bygger på gemensamt utforskande med öppenhet och nyfikenhet för andra perspektiv än de egna. Träffarna är inga föreläsningar och inte heller en plats att föreläsa på. Debatt kan vara intressant men inte det som eftersträvas här utan vi försöker snarare vidga våra egna horisonter än att befästa de befintliga.

Varje gång försöker vi också, var och en, att hitta ett konkret sätt vi kan omsätta orden i vårt liv. För vad är det för mening med dem om vi inte också tar till oss det som står?

Antalet deltagare är max åtta för att skapa bästa förutsättningar att bygga tillit till och gemenskap med varandra. Om deltagarna känner för det kan de, efter sista gången, fortsätta träffarna på egen hand och jag kan dela e-postadresserna om alla godkänt det.

Jag som leder samtalen, Susanna Westman, jobbar med att leda filosoficaféer och existentiella samtal enskilt och i grupp. Med samtalen vill jag öppna för gemenskap kring det förunderliga i att vara människa med allt vad det innebär.

Foto: Thomas Kelley/Unsplash

Lämna ett svar