UA-145057765-1 Existentiell hälsa – EXISTENSIS

Existentiell hälsa

Idag hörs begreppen existentiell hälsa och existentiell hållbarhet allt oftare som något som behöver stärkas hos människor för att vi ska må bättre. Men vad betyder begreppen egentligen? Cecilia Meldner, forskare vid Uppsala Universitet definierar existentiell hälsa såhär i sin avhandling Vilsenhetens epidemiologi:

”Existentiell hälsa är de sammantagna processerna av grundläggande tankar, handlingar och känslor när människan förhåller sig till livets olika situationer i relation till sig själv, sitt sammanhang och sina personliga uppfattningar.” (Kostenius, C. & Melder, C. 2015)

Existentiell hälsa bottar alltså i ett hälsofrämjande förhållningssätt, där människans synsätt och tankar ses som lika viktiga som hennes fysiska hälsa för att bidra till välbefinnande i hennes liv. Ditt sätt att bemöta livet, med allt vad det innehåller av mänskliga villkor, har allstå betydelse för hur du mår.

Cecilia Meldner har i sin studie utgått från de frågor som WHO (Världshälsoorganisationen) har i sin globala återkommande folkhälsoundersökning. Undersökningen ställer frågor om hopp, harmoni, helhet, meningsfullhet, förundran, känsla av sammanhang och gemenskap som anses viktiga för hälsa som helhet.

Om existentiella hälsa snarare fokuserar på förhållningssättet gentemot livet, fokuserar existentiell hållbarhet mer på förmågan att också utforma ett liv som bidrar till välmående. Med andra ord, mer på vad du gör av ditt synsätt och din inställning till livet. Och ett sådant liv kräver mod. Istället för att välja minsta motståndets väg och inte fördjupa dig i de här frågorna, behöver du hitta din väg mellan trygghet och förändring, mellan frihet och ansvar, mellan anpassning och autenticitet. Hur mycket vågar du gå din egen väg? Och vilka principer lever du efter? Gör du det du vill och känner är rätt, eller följer du status och förväntningar? Hur ser du på liv och död?

”Allt kan man ta ifrån människan. 
Utom en sak – den yttersta friheten 
att välja förhållningssätt till det 
som livet för med sig.”
Viktor Frankl

Idag finns få forum som arbetar för existentiell hållbarhet och hälsa. Det som finns är psykologer och psykoterapeuter eller andliga ledare. Men frågor som rör livet hör inte riktigt hemma i vården som ska behandla sjukdom. Och i det sekulariserade Sverige är det allt färre som känner sig bekväma med att gå till präst, rabbin eller imam för att det förutsätts en viss tro. 

Med Existensis vill jag vara med och fylla ett tomrum,  För något fattas. Vi har fortfarande hög materiell välfärd i Sverige, men ändå uppger många att de mår dåligt och att de upplever ensamhet. Och antalet som får problem med stress, utmattning, oro och ångest verkar inte mattas av. Närapå femtio procent av sjukskrivningarna idag beror  på psykiska snarare än fysiska problem. Det behövs helt enkelt fler forum för samtal om livet – där livet inte ses som ett problem utan där livets villkor är gemenskapande, förundransvärda och något som ska levas.

Många synsätt och förhållningssätt ärver vi från vår familj, vårt samhälle och omgivning. Ibland är vi inte ens medvetna om vilka tankar och företsällningar som styr oss. Men vi är inte fast i dem. Med samtal går det att förändra dem.

Lämna ett svar